Davki

Osnova za določitev stopnje davka na motorna vozila (DMV)

je izpust CO2, vrsta pogona (bencin, dizel), emisija trdih delcev, EURO standard in prostornina motorja.

Obstoječe lestvice so veljavne za vozila z motorji EURO 5 ali višje. Za vozila z nižjim EURO standardom se davčni stopnji v tabeli za motorje s standardom EURO 4 prišteje 2 %, za motorje s standardom EURO 3 se prišteje 5 %, za motorje s standardom EURO 2 ali nižje pa 10 %.

Za kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo) se za določitev stopnje davka uporablja lestvica za bencinske motorje. Ta lestvica se uporablja tudi za dizelske hibride ter za dizelske motorje s standardom EURO 6 ali višje.

Dne 1. 7. 2012 je bil v sklopu Zakona za uravnoteženje javnih financ uveden dodatni davek na motorna vozila, katerih prostornina motorja obsega več kot 2.500 kubičnih centimetrov. Dodatni davek tako znaša 8 % za vozila z več kot 2.500 ccm, 10 % za vozila z več kot 3.000 ccm, 13 % za vozila z več kot 3.500 ccm in 16 % za vozila s prostornino motorja nad 4.000 ccm.

Razpon davka na motorna vozila (DMV) za bencinske ali hibridne motorje tako trenutno znaša od 0,5 % do 52 % (26 % + 10 % za EURO 2 standard + 16 % za prostornino motorja nad 4.000 ccm). Razpon davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje pa znaša od 1 % do 62 % (31 % + 10 % za EURO 2 standard + 5 % za izpust trdih delcev nad 0,005 g/km + 16 % za prostornino motorja nad 4.000 ccm).

Osnova za določitev višine davka na motorna vozila (DMV)

je lahko neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV) ali bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost.

  • Neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da se stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za EURO standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5 in dodatek za prostornino motorja, če je le-ta večja od 2.500 ccm.
  • Bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da se stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za EURO standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5 in dodatek za prostornino motorja, če je le-ta večja od 2.500 ccm.

Plačilo davka na motorna vozila (DMV)

Davek se plača davčnemu organu pred prvo registracijo v Sloveniji. Davčni organ izda potrdilo o plačanem davku na motorna vozila (DMV), kar je osnova za pridobitev potrdila o homologaciji, brez katerega ni mogoče vozila registrirati v Sloveniji.

Tabela stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov od 2012 dalje

Izpust CO2 (g/km) Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO6 Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje  s standardom EURO5 in nižje
 od 0 do vključno 110  0,50%  1,00%
 nad 110 do vključno 120  1,00%  2,00%
 nad 120 do vključno 130  1,50%  3,00%
 nad 130 do vključno 150  3,00%  6,00%
 nad 150 do vključno 170  6,00%  11,00%
 nad 170 do vključno 190  9,00%  15,00%
 nad 190 do vključno 210  13,00%  18,00%
 nad 210 do vključno 230  18,00%  22,00%
 nad 230 do vključno 250  23,00%  26,00%
 nad 250  28,00%  31,00%
Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
EURO2 10,00% 10,00%
EURO3 5,00% 5,00%
EURO4 2,00% 2,00%
Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km 0,00% 5,00%
Dodatek DMV glede na prostornino motorja Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
do 2.499 ccm 0,00%
od 2.500 do 2.999 ccm 8,00%
od 3.000 do 3.499 ccm 10,00%
od 3.500 do 3.999 ccm 13,00%
nad 4.000 ccm 16,00%

Kontrola plačila davka na motorna vozila (DMV):

Preko sistema e-davki je mogoče na podlagi št. šasije preveriti, ali je za vozilo plačan davek na motorna vozila (DMV) ali ne. Če nimate možnosti, da bi ta podatek preverili sami, ga lahko za vas brezplačno preverimo mi.

Davek na dodano vrednost (DDV):

Znaša 22 % od osnove, v katero vštejemo neto nabavno ceno, povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).

Plačilo davka na dodano vrednost (DDV):

DDV plača uvoznik oz. pridobitelj. Če je uvoznik/pridobitelj pravna oseba, se DDV plača skladno z mesečnim obračunom DDV. Če je pridobitelj fizična oseba, se DDV odmeri in plača sočasno s plačilom davka na motorna vozila (DMV).

Davki pri pridobitvi iz EU:

Prodajalec vozil za vsa vozila plača davek na motorna vozila (DMV), davek na dodano vrednost (DDV) ter ekološko takso za razgradnjo vozil.

Kdaj ste upravičeni do oprostitve plačila DMV?

  • Če imate 3 ali več mladoletnih otrok;
  • če kupujete vozilo za prevoz invalidnih oseb;
  • če kupujete starodobnika;
  • če imate status diplomata.
Back to top